05 oktober 2020

Persbericht: Zzp’er ziet schenkkring zitten als oplossing bij arbeidsongeschiktheid

Amstelveen, 5 oktober 2020

De zzp’er ziet de schenkkring (klik hier voor uitleg over schenkkring) steeds meer als een betrouwbaar alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een AOV wordt toch vaak gepercipieerd als duur, kleine lettertjes en onbetrouwbaar. Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek naar de beweegredenen van zzp’ers rondom arbeidsongeschiktheid in opdracht van Tulpenfonds. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door KPMG en Blauw Research, blijkt dat 44% van de respondenten een schenkkring zeer betrouwbaar vindt en overweegt 58% dit als alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Maudie Derks, CEO van Acture Groep en oprichter van het Tulpenfonds: ‘De schenkkring is in opmars. Naast het Tulpenfonds worden CommonEasy en SharePeople alle drie gezien als interessante opties bij ‘werkuitval’. De respondenten waarderen de transparante en de ‘menselijke’ kant. Het solidariteitsgevoel vindt men een prettig idee. Om toch zoveel mogelijk zzp’ers te kunnen helpen biedt het Tulpenfonds sinds kort naast een verzekering een fonds aan, SharePeople en CommonEasy werken enkel met de schenkmethodiek.’

Maak de AOV-verzekering betaalbaar

Derks: ‘De terughoudendheid ten opzichte van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet nieuw. Hier heeft de sector nog een hoop werk te verrichten. Zij die geen AOV afsluiten doen dat in 45% van de gevallen omdat de baten niet opwegen tegen de kosten. Voor bijna vier op de tien is een AOV simpelweg niet te betalen en 29% kan de premie wel betalen, maar vindt het gewoon te duur. Juist daarom moeten wij als sector proberen om naast de schenkkring de verzekering aantrekkelijker te maken. Dit omdat een verzekering weer andere voordelen heeft (langere en hogere doorbetaling van het loon) ten opzichte van de schenkkring. Vandaar dat wij van mening zijn dat je deze verzekering zo laagdrempelig mogelijk moeten maken. Wij willen daarom niet tornen aan ons principe dat je vanaf 50 euro per maand bij ons een verzekering kunt afsluiten.’

Vangnet voor iedereen

Het Tulpenfonds biedt sinds deze maand een vangnet voor elke zelfstandige. Voor wie vertrouwt op de eigen gezondheid (Gezondheidscoach), voor wie vertrouwt op solidariteit van medezelfstandigen (Zelfstandigenfonds) én voor wie een betaalbare verzekering wil (Zelfstandigenverzekering). Het Zelfstandigenfonds, feitelijk een ‘schenkkring’ op basis van solidariteit, kost per deelnemer gemiddeld €30. De actieve ondersteuning van een Gezondheidscoach, inclusief begeleiding bij ziekte, kost per maand €10. De Zelfstandigenverzekering is er vanaf €50.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: David Gribnau, public relations E david@gribnau.com M +31 (0)620415329

Over het Tulpenfonds

Het Tulpenfonds is een initiatief van VSZ Assuradeuren, onderdeel van de Acture Groep, specialist in private uitvoering van sociale zekerheid. De verzekeringspartner achter het product is iptiQ Life S.A.. www.tulpenfonds.nl

Over de Acture Groep

De Acture Groep is een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Elk label binnen de groep bedient zijn eigen marktsegment en brengt zo specifieke kennis en expertise in. Wat ons verbindt is een voortdurend streven naar nieuwe ideeën, producten en diensten. En een helder uitgangspunt: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Want niemand is erbij gebaat als mensen door ziekte, werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid onnodig aan de kant staan. www.acturegroep.nl