Geautomatiseerde verwerking

VSZ Assuradeuren B.V. verwerkt in het kader van het Tulpenfonds alle verstrekte informatie geautomatiseerd. Deze geautomatiseerde verwerking vindt plaats in verschillende processen. Zo wordt de verstrekte informatie onder andere gebruikt voor:

  • Het berekenen van de premie;
  • Het beoordelen van de kennis- en ervaringstoets;
  • Het beoordelen van de gezondheidsverklaring;
  • Het vaststellen van de premiegroep met de daarbij behorende premie;
  • Het berekenen en verzenden van de nota;
  • Het verzenden van een betalingsherinnering.

Gevolgen van de geautomatiseerde verwerking

De geautomatiseerde verwerking heeft een geautomatiseerd besluit tot gevolg. Van de geautomatiseerde besluiten ontvang je altijd een bericht. Dat bericht kan via de website aan je getoond worden of zal je via e-mail ontvangen. Wanneer je het niet eens bent met het besluit kun je verzoeken een persoon het besluit te laten nemen. Hoe dat in z’n werk gaat is beschreven in de Privacy verklaring van VSZ Assuradeuren B.V..