Lees hier alles over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tulpenfonds, dé basisverzekering voor ZZP'ers

Het Tulpenfonds is opgezet om een goede basis bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP’ers te vormen:

 • Herstel en preventie staan voorop.
 • Een vaste eigenrisico termijn van 6 weken.
 • Een vast verzekerd inkomen tot max. €21.430,- bruto per jaar.
 • Uitkering voor maximaal 7 jaar.

Persoonlijke begeleiding

 • In het geval dat je ziek wordt, biedt het Tulpenfonds direct na ziekmelding professionele en persoonlijke ondersteuning. Dit gebeurt via jouw persoonlijk gezondheidscoach van ActivaSZ, een arbeidsdeskundige en keuringsarts van ArdoSZ.
 • De kosten voor de begeleiding zijn verzekerd.

Verzekeringspremie

 • Je wordt ingedeeld in een van de premiegroepen (Blauw, Groen, Paars of Oranje). Elke premiegroep heeft een eigen premie.
 • De premiegroep blijft gedurende de looptijd van jouw verzekering altijd hetzelfde.
 • Je betaalt de maandelijkse premie die voor jou is vastgesteld ook als je arbeidsongeschikt raakt.
 • Ieder jaar in januari en juli, wordt zowel de verzekerde uitkering als de premie opnieuw aangepast op basis van het indexatiepercentage van het wettelijk minimumloon. De premie kan dus-, net als de uitkering, stijgen. Hierover word je tijdig geïnformeerd.
 • Het Tulpenfonds wil de premie per premiegroep in de toekomst zo laag mogelijk houden. Dat kan als alle deelnemers van het fonds actief gebruikmaken van de Persoonlijke Gezondheidscheck en bij ziekte, samen met het begeleidingsteam vanuit het Tulpenfonds, actief werken aan eigen herstel.
 • Het Tulpenfonds houdt actief de leeftijds- en beroepssamenstelling van iedere premiegroep bij. Zo beperkt het fonds zo veel als mogelijk toekomstige premiestijgingen als gevolg van vergrijzing of teveel beroepsdiversiteit van de premiegroep.
 • De premie is dus niet gegarandeerd en het Tulpenfonds houdt je jaarlijks op de hoogte van de ontwikkeling van het resultaat en de premieontwikkeling van jouw premiegroep.
 • Je kunt de verzekering maandelijks opzeggen.
 • Je kunt als ondernemer de premie aftrekken van jouw inkomstenbelasting (box 1). Houd er rekening mee dat er over een uitkering loonbelasting wordt ingehouden.

Preventie

 • Neem je deel aan het Tulpenfonds dan kun je gebruikmaken van de Persoonlijke Gezondheidscheck.
 • Deze gezondheidscheck stelt je in staat zicht te hebben op je gezondheid. Hierdoor kun je tijdig maatregelen nemen om ziekte te voorkomen. Daarmee kan je mogelijk een verlies aan inkomsten voorkomen.
 • Het is niet verplicht om gebruik te maken van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Maar, als je tenminste eens in de 3 jaar deelneemt aan de Persoonlijke Gezondheidscheck, krijg je bij arbeidsongeschiktheid ook de re-integratiekosten vergoed.

Uitkering

 • De verzekerde dekking loopt tot aan jouw pensioengerechtigde AOW leeftijd.
 • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid word je continu actief begeleid door jouw persoonlijk gezondheidscoach.
 • Jouw situatie wordt na een half jaar en daarna jaarlijks door de keuringsarts en arbeidsdeskundige met zorg bekeken.
 • Wanneer je weer fit bent voor werk en meer dan het minimumloon kunt verdienen, meldt jouw gezondheidscoach je beter en stopt jouw uitkering.
 • Uitkering eerste ziektejaar.
  Aan de hand van de keuring wordt door de arbeidsdeskundige vastgesteld wat je arbeidsmogelijkheden zijn en word je restverdiencapaciteit op basis van een fulltime werkweek vastgesteld. Dit is het bedrag dat je nog kunt verdienen op basis van je functionele mogelijkheden in je huidige beroep. Bedraagt je restverdiencapaciteit minder dan het bruto minimumloon, dan vult het Tulpenfonds je restverdiencapaciteit aan tot het minimumloon. Dit is in 2020 vanaf een leeftijd van 21 jaar maximaal €21.430,- bruto per jaar.
 • Uitkering vanaf het tweede ziektejaar.
  Je restverdiencapaciteit wordt vanaf het tweede jaar na ziekmelding vastgesteld op basis van ‘gangbare arbeid’. Dat betekent dat gekeken wordt naar wat je met je functionele mogelijkheden nog kunt verdienen in je huidige beroep en daarbuiten. De uitkering wordt dan opnieuw vastgesteld als verschil tussen het minimumloon en je nieuw vastgestelde restverdiencapaciteit.
 • Uiteraard staat de begeleiding richting herstel los van deze keuring voor de eventuele uitkering. Jouw persoonlijk gezondheidscoach en de arbeidsdeskundige zullen zich samen met jou blijvend inspannen om re-integratie in je eigen beroep, of een beroep dat zoveel mogelijk past bij je capaciteiten en opleiding, mogelijk te maken.
 • De uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid bedraagt inclusief de wachttijd van 6 weken maximaal 7 jaar, of tot je wettelijke pensioendatum (AOW).
 • Als je na 7 jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan stopt dus zowel je uitkering, de begeleiding en een eventueel lopend re-integratietraject. In de praktijk blijkt dat de kans dat je na 7 jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent erg klein is.

 

Let op:

 • Wanneer je bij arbeidsongeschiktheid behoefte hebt aan een (bijna) volledige uitkering van je huidige inkomen tot aan je pensioengerechtigde leeftijd dan is het Tulpenfonds voor jou waarschijnlijk geen geschikte oplossing.
Ben je benieuwd aan welke premiegroep jij kunt deelnemen?
Premie berekenen