Vragen over Crowdsurance

Tulpenfonds Zelfstandigenfonds (14)

 • Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

  Het Tulpenfonds laat zich ondersteunen door derden zoals een accountant, juridische dienstverleners, banken, softwareleveranciers en webbouwers. Met deze contractpartijen sluiten we verwerkersovereenkomsten of geheimhoudingsovereenkomsten af, of overeenkomsten die op andere wijze jouw rechten op het gebied van de privacy waarborgen.

 • Hoe kan ik mijn deelname aan Crowdsurance beëindigen?

  De overeenkomst die je aangaat geldt voor onbepaalde tijd. Zowel jij als het Tulpenfonds kan de overeenkomst opzeggen. Opzegging vindt plaats tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Je kunt opzeggen via jouw persoonlijke webpagina in onze online omgeving, per e-mail of per brief. Om geldig te zijn, moet je opzegging ons aantoonbaar hebben bereikt. Heb je een uitkering ontvangen, dan kun je de overeenkomst pas opzeggen nadat je deelname ten minste 6 aaneengesloten maanden heeft gelopen.

 • Wat gebeurt er bij uitval?

  Je meldt je via MijnTulpenfonds ziek in je eigen online omgeving. Binnen 48 uur neemt een casemanager contact met je op en deze gaat met je aan de slag. Deze gaat zorgen dat z.s.m. bij een bedrijfsarts terecht kunt om te bepalen in welke mate je arbeidsongeschikt bent. N.a.v. van deze gesprekken worden er vervolgafspraken gemaakt.

 • Wat is de Crowdsurance?

  Het fonds is een collectief van Zelfstandigen die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Dit noemen we een schenkkring. Op basis van solidariteit vormt het fonds dus één groot vangnet.