Sta sterk met andere ondernemers

Je wordt afhankelijk van leeftijd en beroep ingedeeld in een premiegroep. Binnen iedere premiegroep deel je samen met andere ondernemers het risico en de kosten van ziekte, begeleiding en re-integratie.

Onze werkwijze

Lees hieronder de werkwijze aandachtig door, zo weet je precies wat je kan gaan verwachten van het Tulpenfonds na aanmelding. Heb je hierna nog vragen, neem dan contact met ons op.

1: Jouw aanmelding
 • Lees de informatie op deze website goed (vooral onder ‘Belangrijke informatie‘) en doe daarna de Premieberekening die jouw premiegroep en te betalen premie bepaalt.
 • Gedurende de looptijd van jouw verzekering zal je altijd in dezelfde premiegroep blijven.
 • Na je premieberekening volgt een uitnodiging om deel te nemen aan Tulpenfonds.
 • Als je denkt dat je genoeg kennis en begrip van deze verzekering hebt, maak je kosteloos een ‘mijn Tulpenfonds omgeving’ aan.
 • Wil je liever advies, klik dan op één van de adviseurs. Let op, een adviseur rekent advieskosten. Deze kosten verschillen per adviseur en zijn niet bij de premie van het Tulpenfonds inbegrepen.
 • Na het aanmaken van de ‘mijn Tulpenfonds omgeving’ maak je eerste een wettelijk verplichte kennis en ervaringstoets.
 • Als je niet direct slaagt voor de kennis en ervaringstoets, kan je deze gewoonweg opnieuw maken na het opnieuw bestuderen van de informatie op deze website.
 • Mocht je uiteindelijk niet slagen voor de toets, dan raden we je aan om de hulp van een erkend adviseur in te roepen.
 • Na afronding van deze toets vul je vervolgens verdere persoonlijke gegevens in, afsluitend met een gezondheidsverklaring.

Aan de hand van jouw persoonlijke situatie bepaalt het Tulpenfonds of wij jou inderdaad kunnen verzekeren.

2: Het Tulpenfonds verzekert jou
 • Je polis bevindt zich nu in jouw beveiligde account.
 • Je kunt altijd zelf wijzigingen doorvoeren in jouw account.
3: Je bent ziek en doet een claim op jouw verzekering
 • Je meldt je via jouw beveiligde account op Tulpenfonds.nl ziek.
 • Binnen 48 uur neemt jouw persoonlijk gezondheidscoach contact op.
 • De gezondheidscoach stelt met jou vast wat er aan de hand is, welke verwachtingen er zijn voor jouw herstel en wat het Tulpenfonds zou kunnen doen.
 • Je hebt regelmatig contact met jouw gezondheidscoach. De coach kan jou in dit stadium direct helpen met bijvoorbeeld een afspraak regelen bij specialisten, een re-integratietraject opstarten en administratieve ontlasting.
 • Na 4 weken van ziekte bespreek je samen met jouw gezondheidscoach of je in de aankomende 2 weken zult herstellen of dat je langer ziek blijft. Ook bekijkt de gezondheidscoach opnieuw wat jij nodig hebt voor een spoedig herstel.
 • Wanneer het er naar uitziet dat je langer ziek zult zijn dan de eigen risicotermijn van 6 weken gaat de volgende fase in. Die betreft het vaststellen van je arbeidsongeschiktheid door de keuringsarts.
4: Je bent arbeidsongeschikt
 • Jouw gezondheidscoach plant voor jou een afspraak in bij de keuringsarts.
 • De keuringsarts stelt een probleemanalyse op en maakt een inschatting van jouw beperkingen.
 • Jouw gezondheidscoach regelt vervolgens een afspraak bij een arbeidsdeskundige.
 • De arbeidsdeskundige onderzoekt en adviseert welke werkzaamheden jij wel en niet kan uitvoeren.
 • Uiterlijk in week 8 na ziekmelding moet duidelijk zijn in hoeverre je arbeidsongeschikt bent en in hoeverre je nog wel een inkomen kunt verdienen. Dit wordt bekeken op basis van de bevindingen van de keuringsarts en de arbeidsdeskundige.
5: Je ontvangt een inkomensaanvulling tot minimumloon
 • Je ontvangt inkomensaanvulling tot minimumloon, als je arbeidsongeschikt bent en op basis van een fulltime werkweek minder kunt verdienen dan het minimumloon.
 • Het eigen risico bedraagt 6 weken.
 • De uitkering start vervolgens 6 weken na ziekmelding en duurt maximaal 7 jaar.
 • Je bent maximaal tot jouw pensioengerechtigde datum verzekerd.
 • De eerste betaling vindt uiterlijk plaats rond 10 weken na ziekmelding. De uitbetaling verloopt daarna maandelijks achteraf, rond de 25ste van de maand.
 • Gedurende de gehele periode waarin je arbeidsongeschikt bent, heb je actief contact met jouw gezondheidscoach.
 • De diensten ter bevordering van jouw herstel worden onder voorwaarden vergoed.
 • Let op: om in aanmerking te komen voor vergoeding van re-integratiekosten moet je tenminste één keer in de 3 jaar deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.
6: Gelukkig, je kunt weer aan het werk
 • Jouw uitkering stopt.
 • Onze nazorg loopt door tot 6 weken na herstel.

 

Blijf je gewoon bij ons verzekerd en raak je weer ziek na een succesvolle re-integratie? Dan staan wij natuurlijk gewoon voor jou klaar en doorloop je bij ziekte opnieuw alle stappen vanaf ziekmelding (stap 3).

Naar verzekeringskaart PDF

Onze premiegroepen

Blauw

€ 50 p.m.

Ondernemers met laag risico op arbeidsongeschiktheid

Groen

€ 100 p.m.

Ondernemers met licht risico op arbeidsongeschiktheid

Paars

€ 150 p.m.

Ondernemers met gemiddeld risico op arbeidsongeschiktheid

Oranje

€ 200 p.m.

Ondernemers met hoog risico op arbeidsongeschiktheid

Ben je benieuwd aan welke premiegroep jij kunt deelnemen?
Bereken je premie