Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden en wil je dit signaal of jouw klacht bij ons indienen dan horen wij dit graag van je. Een klacht is een belangrijk signaal om onze producten en dienstverlening te verbeteren en ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn.

Klachten en signalen

Om jouw signaal of klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen helpt het ons om deze kort en bondig te beschrijven en duidelijk jouw standpunt en oplossing weer te geven.

Wij streven ernaar jouw signalen en klachten binnen 10 dagen inhoudelijk te beantwoorden, indien dit niet mogelijk is ontvang je hierover binnen 10 werkdagen een bericht.

Je signalen en klachten kunnen op onderstaande wijze aan ons worden doorgeven.

Contact met onze klantenservice

Heb je suggesties voor onze dienstverlening of wil je een klacht indienen? Laat het ons dan weten. Stuur een email of een brief naar:
serviceteam@tulpenfonds.nl.

of

Tulpenfonds BV

Wijchenseweg 10, 6537TL Nijmegen

Contact met je verzekeringsadviseur

Heb je een verzekering en een verzekeringsadviseur, vraag deze dan eerst om advies. De verzekeringsadviseur kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Ben je nog steeds niet tevreden?

Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht dan vernemen wij dit uiteraard graag. Mocht je jouw klacht willen laten toetsen door een onafhankelijke stichting of een rechter dan zijn hiervoor onderstaande mogelijkheden.

Je gaat naar de rechter

Wil je geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de (civiele) rechter.

Gaat je klacht over de verzekering, dan kan je ook naar:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Ben je niet tevreden over de oplossing van jouw klacht? Dan kun je de klacht binnen drie maanden nadat je van ons een definitieve reactie heeft ontvangen, schriftelijk voorleggen aan:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag.

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met (070) 333 89 99, mailen naar info@kifid.nl of kijken op www.kifid.nl.