Medische acceptatie en gezondheidsverklaring

Waarom een gezondheidsverklaring?
In de gezondheidsverklaring vraagt het Tulpenfonds om jouw medische gegevens. Deze gegevens zijn nodig om vast te stellen of wij jouw aanvraag voor het Tulpenfonds medisch kunnen accepteren. Dat is van belang omdat het Tulpenfonds een arbeidsongeschiktheidsverzekering is die georganiseerd is in premiegroepen. Tulpenfonds streeft na dat zoveel mogelijk deelnemers kunnen participeren in een premiegroep. Het is echter van belang om te waarborgen dat de premie in iedere premiegroep binnen bepaalde grenzen blijft. Dat betekent dat deelnemers met een sterk verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid helaas niet kunnen deelnemen. Om dat vast te kunnen stellen, worden in de gezondheidsverklaring een aantal vragen gesteld aan de hand waarvan alleen de medisch adviseur (ArdoSZ) zich een oordeel vormt over jouw risico op arbeidsongeschiktheid.

Wat doet de medisch adviseur?
De door jou ingevulde gezondheidsverklaring met medische gegevens wordt door de medisch adviseur bewaard in een apart medisch dossier. De medisch adviseur adviseert de verzekeraar over de acceptatie. Hij kan daarbij de volgende adviezen geven.

  • De verzekering medisch accepteren.
  • De verzekering medisch niet accepteren.

Met het invullen van de gezondheidsverklaring geef jij toestemming aan de medisch adviseur om de medische gegevens in te zien.

De medisch adviseur kan je zo nodig om aanvullende medische informatie vragen.

De medisch adviseur kan zo nodig extra vragen aan jou stellen, maar ook aan een medisch specialist die jou heeft behandeld. De medisch adviseur vraagt pas informatie bij anderen op, nadat jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Is mijn privacy gewaarborgd?

In wet- en regelgeving staat wat wel en niet mag met de medische gegevens. Dit is verder uitgewerkt in de gedragscode ‘Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen’ en in het Protocol Verzekeringskeuringen van het Verbond van Verzekeraars.

Het Tulpenfonds werkt volledig conform bovenstaande wet- en regelgeving.
Medewerkers, samenwerkende adviseurs en intermediair, als ook de gezondheidscoach van ActivaSZ hebben op geen enkele wijze inzicht in jouw medische gegevens. Uitsluitend de medisch adviseur en keuringsarts (diegene die jou keurt bij arbeidsongeschiktheid) van ArdoSZ, hebben binnen wet- en regelgeving inzicht in jouw medische gegevens.