Acceptatieplicht en lage toetredingsdrempel meer effect dan verzekeringsplicht

Nieuwe basis-AOV kan aantal onverzekerde zzp’ers in vijf jaar halveren

Nu 700.000 van de 900.000 zzp’ers in Nederland geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben – cq kunnen betalen – duikt opnieuw het idee van een verplichte collectieve AOV op. Het omstreden concept is dubbel fout. Het leidt tot ongewenste verhoging van de collectievelastendruk en het ontneemt zzp’ers de zo gekoesterde vrijheid om eigen keuzes te maken. Bovendien is er een werkbaar alternatief dat veel sneller resultaat geeft: verplichte acceptatie door verzekeraars in een basisverzekering met een lage premie.

Bij de discussie over een mogelijk pensioenakkoord klinkt de gedachte om zzp’ers een verplichte AOV in de maag te splitsen. Dat lijkt een eenvoudige oplossing voor een ingewikkeld probleem: waar de kleine zelfstandigen verzuimen zichzelf te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid en een fikse inkomensval, moet de overheid het maar opleggen.

Feit is dat veel zzp’ers aanhikken tegen de kosten en vervolgens de risico’s maar voor lief nemen. Om zo’n verzekering dan maar verplicht te stellen, is een te simpele weg. In mijn ogen gaat dat voorbij aan de behoefte die zzp’ers wel degelijk hebben. Want iedere zzp’er ligt wel eens wakker van de vraag wat hij moet doen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar bij premies van vele honderden tot duizenden euro’s per maand is het niet vreemd dat veel zzp’ers het risico voor lief nemen. Intussen wordt de echte behoefte – de behoefte aan een betaalbare verzekering – op dit moment door verzekeraars onvoldoende beantwoord.

Je zou de zaken moeten omdraaien. Als zoveel kleine ondernemers zich geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen veroorloven, wat voor verzekering kunnen we dan wel bieden voor een laag bedrag? Wat is het vangnet dat een aanbieder kan leveren voor een bescheiden maandpremie van €50 tot 100?

Enkele kleine aanbieders in de markt – waaronder het Tulpenfonds en Klaverblad – kwamen langs deze weg tot een basis-AOV. Een product dat de aandacht trekt en dat een voorbeeld is dat ook grote verzekeraars zouden kunnen volgen. De kleine aanbieders hebben nog onvoldoende massa om door te breken. Laat staan dat ze ruimhartig en zonder toetredingsdrempels nieuwe klanten kunnen accepteren. Dat zou veranderen als de wetgever meer deed dan alleen een verzekeringsplicht voor zzp’ers invoeren.

Wat kan het verschil maken? Stap 1: een acceptatieplicht voor verzekeraars, in combinatie met de gewraakte verzekeringsplicht voor zzp’ers. Dat zou de zaak enorm in beweging kunnen brengen, alleen al vanwege het feit dat verzekeraars in één klap volume kunnen creëren. Dat volume maakt  tevens stap 2 mogelijk: toetredingsdrempels zo goed als af te schaffen.

Voor zover verzekeraars nog aansporing behoeven om ook een basis-AOV aan te bieden aan zzp’ers: een markt van 700.000 zzp’ers ligt open om te worden ontgonnen. Als ‘Den Haag’ de acceptatieplicht invoert en verzekeraars in het ‘gat in de markt’ springen, hebben zzp’ers sneller de gewenste dekking dan wanneer we wachten op een omstreden collectieve, verplichte verzekering die feitelijk niemand wil. En die alleen al door langdurige wetgevings- en uitvoeringstrajecten nog jaren op zich zal laten wachten. Ik wed dat een acceptatieplicht en een lage toetredingsdrempel ertoe zal leiden dat binnen vijf jaar het aantal zzp’ers zonder AOV onder de 100.000 is gezakt

Maudie Derks
CEO van Acture Group (private uitvoerder) en initiatiefnemer Tulpenfonds basis-AOV

 

Deel via social media