Een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen: het kán!

Op 5 juni 2019 kwamen kabinet en sociale partners in een voorlopig pensioenakkoord een wettelijke verzekeringsverplichting tegen arbeidsongeschiktheid overeen voor zelfstandigen. Afgesproken is dat sociale partners en zelfstandigenorganisaties hiervoor begin 2020 een nader voorstel doen. Doel is een betaalbare en voor alle zelfstandigen toegankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), die zowel uitvoerbaar als (voor de overheid) kostenneutraal is. Volgens de Kamerbrief over het akkoord zijn uitzonderingen op de verzekeringsplicht niet bij voorbaat uitgesloten. Voorwaarde is wel dat ze niet leiden tot schijnzelfstandigheid of onvoldoende inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Met deze doelstelling gaan de sociale partners een complexe uitdaging aan. Een betaalbare, voor alle zelfstandigen toegankelijke én financieel houdbare AOV is allerminst vanzelfsprekend. Bovendien zijn er op voorhand draagvlakproblemen. Volgens onderzoek onder zelfstandigen zijn zij in (grote) meerderheid tegen een verplichte verzekering: er is meer animo voor een basisvoorziening. Bij regelingen die op vrijwillige deelname zijn gebaseerd, lijkt financiële (on)houdbaarheid echter de achilleshiel. Een levensvatbare verzekering vraagt nu eenmaal om risicospreiding en volume. Zo houden tegenstrijdige wensen en belangen elkaar in een houdgreep.

Een nieuwe realiteit, dus een nieuw voorstel

De Acture Groep heeft zich meermaals over de problematiek van onverzekerde zelfstandigen gebogen. Eind 2016 deden we een voorstel voor een robuust stelsel voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers én zzp’ers. In 2018 werkten we dit naar aanleiding van het kabinetsstreven naar balans op de arbeidsmarkt uit tot aanbevelingen voor beter toegankelijke AOV’s. Beide voorstellen waren afgestemd op de politieke en maatschappelijke realiteit van dat moment. Nu de situatie is veranderd, keren we graag bij dit onderwerp terug. Zoals u van ons gewend bent, doen we dat met een concreet voorstel. Want een betaalbare AOV voor alle zelfstandigen: wij zijn ervan overtuigd dat het kán.

Lees hier ons position paper

Deel via social media