Dit is de privacyverklaring van Tulpenfonds Bemiddeling B.V., gevestigd te Amstelveen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Tulpenfonds Bemiddeling B.V. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Tulpenfonds Bemiddeling B.V. verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van jou als je:

 • aanvrager bent voor deelname aan het Tulpenfonds;
 • met Tulpenfonds Bemiddeling B.V contact opneemt en daarbij jouw persoonsgegevens verstrekt;
 • de website Tulpenfonds.nl bezoekt;
 • medewerker bent van een onderneming waarmee Tulpenfonds Bemiddeling B.V. samenwerkt;
 • medewerker bent van Tulpenfonds Bemiddeling B.V.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Tulpenfonds Bemiddeling B.V. geen gebruik van geautomatiseerde verwerking, zoals profiling en besluitvorming.

2. Verwerking van persoonsgegevens per categorie betrokkenen

(Mogelijke) Aanvrager van een verzekering:

Gegevens die verwerkt worden:

 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • beroep.

Deze gegevens worden niet door ons ontvangen.  De gegevens van jou als (mogelijke) aanvrager van een verzekering of via een assurantietussenpersoon worden rechtstreeks, zonder tussenkomst van Tulpenfonds Bemiddeling B.V. , gebruikt door VSZ Assuradeuren B.V. Voor de wijze waarop VSZ Assuradeuren B.V. met jouw persoonsgegevens omgaat, is hun privacyverklaring van toepassing (Privacyverklaring VSZ Assuradeuren).

Personen die contact opnemen of de website bezoeken:

Gegevens die verwerkt worden:

 • NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen of te onderhouden, om ons bezoekers- of relatiebestand bij te behouden, voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Je hebt Tulpenfonds Bemiddeling B.V. toestemming verleend voor deze verwerking. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

Medewerkers van relaties van Tulpenfonds Bemiddeling B.V

Gegevens die verwerkt worden:

 • NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen of te onderhouden, om ons relatiebestand bij te behouden, voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Tulpenfonds Bemiddeling B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van Tulpenfonds Bemiddeling B.V.

Algemeen

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om (statistische) analyses uit te voeren, om (gerichte) promotie- en marketingactiviteiten op te zetten om relaties met betrokkenen in stand te houden of uit te breiden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Rechten van betrokkenen

Omdat wij persoonsgegevens van jou verwerken, kan je contact met ons opnemen voor de volgende verzoeken:

 1. Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 2. Aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 3. Wissen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 4. Beperking van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 5. Overdracht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken,
 6. Bezwaar over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken of de wijze waarop wij dat doen.

In al deze gevallen kan je contact opnemen op de manier zoals hieronder vermeld.

Wij streven ernaar om jouw verzoek binnen één maand af te handelen. Wij brengen geen kosten in rekening voor de afhandeling van verzoeken, tenzij wij van mening zijn dat jouw verzoek onredelijk is.

Wij zijn niet in alle gevallen gehouden om aan jouw verzoek te voldoen. Als dat het geval is of de verwerking langer duurt dan één maand, dan zullen wij dat duidelijk toelichten.

4. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden, tenzij je jouw toestemming daarvoor hebt gegeven, of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of als de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

5. Bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zo lang als de gegevens nodig zijn voor de doelstellingen. Persoonsgegevens van personen die contact opnemen met Tulpenfonds Bemiddeling B.V. worden tot minimaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd. Persoonsgegevens van personen die de informatie leveren om een premiegroep te zien worden maximaal 4 uur bewaard.

6. Google Analytics

 • wij maken gebruik van Google Analytics-cookies;
 • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ hebben wij uitgezet;
 • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

7. Beveiligen

Wij treffen steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

8. Contact

Onze contactgegevens:

Tulpenfonds Bemiddeling B.V.
Burgemeester Haspelslaan 27
1181 NB Amstelveen
Telefoon: 088 – 488 40 48
Email: info@Tulpenfonds.nl

9. Wijziging

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij brengen jou van een wijziging niet op de hoogte. De meest recente versie van deze Privacyverklaring is toegankelijk via de website.

10. Klachten

Klachten over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken kan je aan ons voorleggen. VSZ bevestigt de ontvangst van de klacht altijd via e-mail binnen uiterlijk drie werkdagen. In deze ontvangstbevestiging wordt tevens aangegeven wat naar verwachting de afhandelingstermijn zal zijn (maximaal twee weken) en wie de behandelaar/contactpersoon is.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).