Waar ben je naar op zoek?

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Beëindiging

 • Wanneer kan ik de verzekering opzeggen?

  De eerste veertien dagen na sluiten van de verzekering kan deze kosteloos worden beëindigd. Gedurende het eerste jaar is de verzekering niet opzegbaar. Hierna kun je de verzekering dagelijks opzeggen, waarbij één maand opzegtermijn geldt.

 • Bij nader inzien wil ik toch afzien van de verzekering. Wat moet ik doen?

  Je hebt het recht om binnen 14 dagen na aanvang zonder opgave van redenen kosteloos de overeenkomst te herroepen. Om de verzekering te annuleren log je in op jouw persoonlijke ‘Mijn Tulpenfonds’ omgeving. Onder ‘Polis’ klik je op ‘verzekering beëindigen’. Vervolgens geef je aan dat je de verzekering binnen de 14 dagen bedenktijd wilt annuleren. Deze knop is alleen zichtbaar in de eerste 14 dagen van jouw verzekering.

Premie

 • Wat gebeurt er als ik mijn premie niet tijdig betaal?

  Jouw premie wordt automatisch geïncasseerd. Als dit niet lukt, dan zal je van ons een herinneringsemails ontvangen met hierin het verzoek om de verschuldigde premie handmatig naar ons over te maken. Als de betaling van de premie uitblijft, vervalt jouw verzekering en ben je niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

 • Kan de premie tussentijds verhoogd worden?

  Ja, ieder half jaar wordt de premie aangepast met het indexatiepercentage van het wettelijk minimumloon. Daarnaast kan de verzekeraar jaarlijks op 1 januari de premie van een Solidariteitsgroep aanpassen wanneer blijkt dat de kosten van uitkeringen en re-integratie niet meer door die Solidariteitsgroep kunnen worden opgevangen.

Product

 • Waarom is het Tulpenfonds zo goedkoop?

  Het Tulpenfonds is eenvoudig en zeer efficiënt is ingericht. Het Tulpenfonds richt zich op preventie en een snel herstel van de ondernemer bij arbeidsongeschiktheid. Door de uitkeringsduur te beperken tot maximaal 7 jaar en de hoogte van de uitkering te beperken tot maximaal het minimumloon, kan de premie laag gehouden worden.

 • Ik scoor "onvoldoende" voor de kennis- en ervaringstoets. Wat moet ik doen?

  Als je de eerste keer niet slaagt voor de toets, moeten wij jou erop wijzen dat het inwinnen van advies bij een adviseur raadzaam is. Je kan ook gewoonweg de toets nogmaals maken. Het is dan wel verstandig de website nogmaals goed door te lezen alvorens je de toets opnieuw maakt. Slaag je vervolgens dan ook niet, dan adviseren wij jou wederom advies in te winnen bij een adviseur.

 • Wat betekent de uitslag van de kennis en ervaringstoets?

  De uitslag van de toets geeft aan of jij goed op de hoogte bent van het verzekeringsproduct dat je wilt afnemen. Het gaat hier namelijk om een product waarvan de impact groot is. De wetgever wil jou beschermen bij het aanschaffen van zogenaamde impactvolle producten middels een kennis- en ervaringstoets. Als jij slaagt voor deze toets, ben je goed op de hoogte van het product dat je wilt gaan afnemen.

Uitkering

 • Is de uitkering bruto of netto?

  De uitkering is bruto. Op de uitbetaling van jouw uitkering wordt dus inkomstenbelasting ingehouden. Hoeveel dit is, hangt van jouw persoonlijke situatie af. Het actuele bruto minimumloon kan je vinden op deze website van de Rijksoverheid.

 • Na hoeveel dagen krijg ik een uitkering?

  De uitkering start na de wachttijd (eigenrisicotermijn) van 6 weken. Voordat je eerste uitkering een feit is, moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Je moet door de keuringsarts arbeidsongeschikt zijn verklaard; de restverdiencapaciteit moet door de arbeidsdeskundige bepaald zijn en de juiste (belasting)formulieren moeten ingevuld zijn. Jouw eerste uitkering ontvang je hierdoor circa 10 weken na jouw ziekmelding.

 • Hoe hoog is de uitkering?

  Bij arbeidsongeschiktheid betalen wij het verschil tussen het wettelijk minimumloon en jouw restverdiencapaciteit. De uitkering bedraagt daarmee maximaal het wettelijk minimumloon. Dit is in 2019 vanaf een leeftijd van 22 jaar maximaal €21.197,- bruto per jaar. Het actuele minimumloon kan je vinden op deze website van de Rijksoverheid.

 • Wie bepaalt of ik ziek ben en recht heb op een uitkering?

  De keuringsarts gaat na of je arbeidsongeschikt bent. Daarna wordt door een arbeidsdeskundige bepaald wat je nog zou kunnen verdienen (restverdiencapaciteit). Wanneer dat lager is dan het minimumloon wordt het aangevuld tot het minimumloon.

 • Waarom wordt voor de uitkering niet gekeken naar mijn huidig inkomen?

  Jouw huidig inkomen is geen uitgangspunt bij deze verzekering. Veel ondernemers hebben op dit moment geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en komen dus zonder enig inkomen te zitten als ze arbeidsongeschikt worden. Een volledige inkomen verzekeren is kostbaar. Daarom verzekert het Tulpenfonds een inkomensaanvulling tot het wettelijk minimumloon. Op deze manier kan je in ieder geval (een deel van) je maandelijkse lasten betalen.

 • Waarom loopt de uitkering niet door tot aan de AOW-leeftijd?

  In de praktijk blijkt dat 99,99% van de ondernemers binnen 7 jaar weer aan het werk is. Wanneer het Tulpenfonds de uitkering zou verzekeren tot aan de AOW-leeftijd, zouden de premies veel hoger uitvallen. Daarom is gekozen voor een maximale uitkeringsduur van zeven jaar. Wanneer die eindigt voor het bereiken van de AOW-leeftijd ben je zelf verantwoordelijk voor het financieel overbruggen van de tijd die daar tussen ligt.

 • Waarom stopt de uitkering na maximaal zeven jaar?

  Vanaf dag 1 van ziekte ontvang je actieve begeleiding tot aan je herstel. Het doel is re-integratie. De praktijk wijst uit dat deze doelstelling binnen deze periode voor de meerderheid slaagt. Als het Tulpenfonds langer zou uitkeren dan zeven jaar dan zal de premie aanzienlijk hoger zijn. Daarom is gekozen voor een maximale uitkeringsduur van 7 jaar.

 • Kan ik kiezen voor een hoger verzekerd bedrag?

  Nee, de maximale uitkering bedraagt het wettelijk minimumloon. Als je een aanvullende verzekeringsbehoefte hebt kun je aanvullend een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten.

Ziekte

 • Wie bepaalt of ik ziek ben en recht heb op een uitkering?

  De keuringsarts gaat na of je arbeidsongeschikt bent. Daarna wordt door een arbeidsdeskundige bepaald wat je nog zou kunnen verdienen. Dat is jouw restverdiencapaciteit. Wanneer jouw restverdiencapaciteit lager is dan het minimumloon, dan wordt dit aangevuld tot het minimumloon.

 • Hoe meld ik me ziek?

  Je meld je online ziek via jouw persoonlijke omgeving op ‘Mijn Tulpenfonds’.

Ben je benieuwd aan welke solidariteitsgroep jij kunt deelnemen?
Bereken je premie